YUTAKI S

Yutaki s-sarja 5-32 kWHitachi Yutaki

Yutaki S Split -järjestelmä: Yutaki S ilmasta veteen -lämpöpumppu on tehokas split-ratkaisu, joka on varustettu Hitachin sisä- ja ulkoyksiköllä. Se lämmittää matalanlämpötilan lämpöpattereita, lattialämmitystä tai yhdistettyjä järjestelmiä kuumalla vedellä käyttäjän toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Myös kuumaa käyttövettä voidaan tuottaa liittämällä vesisäiliö järjestelmään.

Lämpötilavaatimukset voidaan täyttää täysin järjestelmää valvovan vedenkierron ansiosta. Järjestelmällä on myös kustannuksia säästävävaikutus, sillä se alentaa virtauslämpötilaa ympäröivän lämpötilannoustessa (lämpökäyrä). Virtauslämpötila voi vaihdella välillä 18 -48°C. Kondenssiputkien asennus lisää vielä jäähdytyksen suoritustason lämpötilaa jopa 7°C:lla. Tämä on kuitenkin mahdollista vain lämmönsiirtimillä.

Muita lisätoimintoja ovat lattiapinnan kuivatus jalegionellasuojaus, joka aktivoituu kerran viikossa ja joka voidaankytkeä käsin pois päältä.Yutaki S mahdollistaa vaihtelevan määrän erilaisialiitäntämahdollisuuksia, esimerkiksi yhteen kytkennän lisäpattereihin liitettyjen matalan lämpötilan lämpöpatterien kanssa, liitännän lattialämmitykseen tai liitännän yhdistettyihin järjestelmiin.

Yutaki S tarjoaa parhaan mahdollisen tasaisen lämpötilan lattialämmityksenkanssa yhdistettynä. Se on myös ihanteellinen vaihtoehto olemassaolevan lämmitysjärjestelmän optimoimiseen ja täysin uuden, ilman lisälämpöjärjestelmiä toimivan järjestelmän rakentamiseen.

Sisä- ja ulkoyksiköiden kompakti rakenne mahdollistaa joukon erilaisia asennusvaihtoehtoja. Yutaki S mahdollistaa myös yhdistämisen aurinkokeräinjärjestelmään kuuman veden tuottamisessa. Pyydä lisätietoja asiantuntevalta edustajaltamme.